• تلفن :3902-21-0098

آدرس: استان آذربایجان غربی، ارومیه، بلوار آزادی، خیابان استاد تنها، سمت چپ، درب سوم، پلاک ۸۷

تلفن: ۳۳۷۴۴۶۹۵ (۰۴۴)

کد پستی: ۵۷۱۷۶۶۷۸۲۱