• تلفن :3902-21-0098

آدرس: استان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان مشتاق سوم، فلکه پینارت، جاده روشن‌دشت به سمت انرژی اتمی، رو بروی شهرک حاج‌میرزایی، شهرک ملاحسنی، خیابان صنعت ۲، جنب کانال سمت راست، پلاک ۴ 

تلفن: ۳۸۵۸۸۲۸۵ (۰۳۱)

کد پستی: ۸۱۶۶۱۷۹۴۱۴