• تلفن :3902-21-0098

آدرس: استان آذربایجان شرقی، تبریز، سردرود، جاده آذرشهر، روبروی رستوران میعاد، کوچه مرغداری ماهوتچیان، پلاک ۱۱

 تلفن: ۳۴۲۱۵۱۹۱ (۰۴۱)

کد پستی: ۵۳۶۱۸۹۵۸۸۴