• تلفن :3902-21-0098

جاده تبریز- تهران ، بعداز ۳راهی اهر، نرسیده به کافی شاپ وحید، دست راست کوی گلدشت(بتن آماده) روبروی بتن آماده ماسه ریز- شعبه تبریز

کد پستی انبار5169153458  

 

تلفن 04136374423     04136374424  09145884676