• تلفن :3902-21-0098

آدرس: استان مازندران، جاده بابل به سمت قائم‌شهر، روستای کبود کلاه، جنب شرکت دارویی دماوند

تلفن: ۳۲۲۸۴۹۰۹ (۰۱۱)

کد پستی: ۴۷۴۷۱۹۳۱۸۳