• تلفن :3902-21-0098

آدرس : آستانه اشرفیه-کیلومتر ۸ جاده کیاشهر-روبروی پاسگاه دهسر-انبار یاقوت سلامت

 

شماره دفتر: ۰۱۳۳۳۲۲۱۱۳۲