• تلفن :3902-21-0098

این شرکت در سال ۱۳۹۱ بعنوان یکی از بزرگترین و معتبر ترین تهیه و توزیع کنندگان محصولات مجاز دارویی، داروهای گیاهی، مکمل های غذایی و آرایشی بهداشتی تاسیس گردید .

و از همان آغاز فعالیت خود با در نظر گرفتن سیاست های مثبت کاری خود و تلاش در جهت رسیدن به اهداف توانست به سرعت اعتبار و اعتماد ویژه ای نزد مصرف کنندگان کسب کند . اعتبار اعضای هیئت مدیره ، مدیران اجرایی و همکاران متخصص و کار آموزده از نقاط قوت و بارز این شرکت می باشد. این شرکت پیشتاز در ارائه راه حل های متکی بر تکنولوژی پیشرفته دنیا در حوزه سلامت می باشد که این موفقیت را مدیون مدیران ، همکاران و متخصصان شایسته خود است.